Home

Paardenhealing

Welkom op de site van de praktijk voor paardenhealing van Esther-Marieke Dekens.

Mijn praktijk heeft twee pijlers. De één betreft het healen van paarden met fysieke, emotionele en/of mentale problemen door middel van helende energie die stroomt door mijn handen. Hier lees je er meer over.

De andere pijler betreft het coachen. Wanneer jij en jouw paard of pony problemen hebben in de omgang met elkaar, dan kun je de oorzaak zoeken bij je paard of pony, maar je zou ook naar jezelf kunnen gaan kijken als het gaat om het zoeken naar de oplossing. Je gaat samen een relatie aan en hebt daarin ieder je aandeel, ook als de relatie niet lekker loopt. Het mooie is dat het over het algemeen zo is dat als jij verandert, je paard met je mee verandert. Ik train dus niet je paard, maar door te werken aan jouw bewustwording beïnvloeden we ook de reactie van je paard of pony. Voor meer informatie daarover kijk op www.mindyourhorse.nl.

Welcome to the site of the practice for horsehealing of Esther-Marieke Dekens. My practice has two pillars. The first one concerns the healing of horses with physical, emotional and/or mental problems through healing energy that flows through my hands. Here you can read more about it. The other pillar is coaching. When you and your horse or pony have problems in dealing with each other, then you can search for the cause at your horse or pony, but you might also take a look at yourself when it comes to searching for the solution. You are in a relationship together and you both have a share in it, even if the relationship is not going so well. The great thing is that in general as you change, your horse will change with you. So I do not train your horse, but by working on your awareness we also affect the reaction of your horse or pony. For more information check out www.mindyourhorse.nl.